TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Centre for Gender and Culture

LIBRA projekt az esélyegyenlőségről

Kutatásvezető: Nagy Beáta

Az Európa Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyekért Felelős Bizottsága elindította a Diagnosis of Gender Awareness projektet, amely zászlajára tűzte a nők és férfiak között tapasztalható egyenlőtlenségek megszüntetését a helyi és regionális szintű döntéshozatalban.

A projekt céljai:

 • Azon akadályok feltérképezése, amelyek a döntéshozatali egyensúlytalanságokhoz vezetnek, beleértve az adott intézmény szervezeti kultúráját
 • Azoknak a mérőszámoknak a meghatározása, amelyek az észlelt egyensúlytalanságot jelzik
 • Olyan esélyegyenlőségi politikák (policy) kidolgozása, amelyek alkalmazása lehetővé teszi a döntéshozatali egyensúly megteremtését.

férfi és női nem jelzések
A kutatás részei:

A kutatás egy magyarországi önkormányzatnál zajlott 2004 során. Az adatfelvétel több csoportot is érintett: egyrészt az önkormányzati hivatal munkatársait, a képviselőtestület tagjait, másrészt a lakosság egy csoportját, amellyel fókuszcsoportos beszélgetés zajlott.

 • A hivatali dolgozók megkérdezésére több hullámban, különböző adatgyűjtési technikákkal került sor:
  • A személyzeti osztály által ismert adatok összegyűjtése az önkormányzatnál alkalmazásban álló dolgozókról
  • A kapcsolati térkép elkészítése: egy rövid kérdőív kitöltésére kértünk minden dolgozót, illetve interjút készítettünk az egyes osztályok vezetőivel
  • Fókuszcsoportos beszélgetés az esélyegyenlőség feltérképezéséhez, illetve az attitűdök feltárásához
   • A hivatal vezetőivel
   • Női, illetve férfi dolgozói csoporttal
  • Egyéni interjú az ismeretek szintjének és az attitűdöknek a feltárásához
   • A polgármesterrel, a jegyzővel, a személyzeti vezetővel
 • A képviselőtestület körében önkitöltős kérdőíves felmérés készült a képviselőtestületi ülést megelőzően, illetve a bizottsági vezetőkkel fókuszcsoportos beszélgetés, amelyeknek célja a képviselők társadalmi nemek iránti érzékenységének, valamint a testületi esélyegyenlőség feltérképezése.
 • A lakosság körében egy fókuszcsoportos beszélgetésre került sor.

A kutatás eredményei:
 • Dr. Nagy Beáta, Lendvai Anna, Kálmán Ágnes, Dr. Vicsek Lilla, Kürtösi Zsófia (2005): Nemek esélyegyenlősége egy önkormányzatnál. Egy nemzetközi összehasonlító kutatás magyarországi eredményei
  Szerkesztette Baumann Fruzsina. Budapesti Szociális Forrásközpont, 2005.
A kutatás résztvevői:

Dr. Nagy Beáta (Budapesti Corvinus Egyetem)

Sajgál Rózsa (Budapesti Szociális Forrásközpont)

Kürtösi Zsófia (Szegedi Tudományegyetem)

Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem)

Lendvai Anna

magyar zászló angol zászló

Levelezési cím:

1093 Budapest
Közraktár utca 4-6.

Telefon:

+36-1-482-7342

E-mail:

gender@uni-corvinus.hu