TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Centre for Gender and Culture

Kvantitatív adatelemzés az individuális stratégiákról, preferenciákról és aspirációkról

útjelző tábla ami a munka, élet, és egyensúly között mutatja az utat
Első eredményeink:
  • Dén-Nagy Ildikó, Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Nagy Beáta: Kevert módszertanok alkalmazása a munka-magánélet egyensúly kutatásában Kultúra és Közösség 5(3) 149-158. www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2014/3/12.pdf
  • Dén-Nagy Ildikó: Az infokommunikációs technológiák munka-magánélet egyensúly megteremtésében játszott szerepe - elméleti áttekintés, socio.hu, 2013
  • Geszler Nikolett: A munka és a család konfliktusának forrásai az európai férfiak életében, Szociológia Szemle, 24(2): 65-89, 2014
  • Geszler Nikolett: Menedzser férfiak munka és magánélet közötti egyensúlya, Kultúra és Közösség, 5. (4): 115-122. www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2014/4/08.pdf
  • Király Gábor – Dén-Nagy Ildikó – Géring Zsuzsanna – Nagy Beáta (2014) Kevert módszertani megközelítések. Elméleti és módszertani alapok. Kultúra és Közösség 5(2) 95-104. www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2014/2/09.pdf
  • Király Gábor - Paksi Veronika - Luksander Alexandra: A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében, Szociológiai Szemle, 24(3): 84–112, 2014
  • Nagy Beáta-Radó Márta Egyenlőtlenségek a munka és a magánélet egyensúlyában, Tárki Kitekintő, 2015. március 3. www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150303_munkaelet.html
  • Paksi Veronika - Géring Zsuzsanna - Király Gábor: A globalizáció különböző arcai: dezorganizáció, hálózat és bizonytalanság, A. Gergely András (szerk.): Struktúrafordulók. Üdvözlő kötet Róbert Péter 60. születésnapjára. Politikatudományi Tanulmányok 2014/2, pp. 249-267 MTA TK PTI, Budapest, 2014
magyar zászló angol zászló

Levelezési cím:

1093 Budapest
Közraktár utca 4-6.

Telefon:

+36-1-482-7342

E-mail:

gender@uni-corvinus.hu